İşyeri Hekimliği Kursu

İşyeri Hekimliği Kursu olan Yeni Uzman Akademi olarak uzman eğitimciler, geniş döküman arşivi, güleryüzlü eğitim danışmanlarımız ile iş güvenliği kursu, işyeri hekimliği kursu,işyeri hemşireliği kursu eğitimlerini vermekteyiz.

İşyeri Hekimliği Kursu, İş Güvenliği Kursu / İSG Eğitimi / İSG Kursu
İşyeri Hekimliği Kursu

6331 Sayılı Kanunun Uygulanmasında İşyeri Hekiminin Rolü

Sağlık ve güvenlik, kişisel ve toplumsal gelişmişliğin en temel iki öğesidir. Çalışanların iş ortamlarının güvenli hale getirilmesi de bir zorunluluktur. İşyerlerindeki personelin uygun bir ortamda çalışmalarını sağlamak ülkedeki tüm yetki sahiplerinin görevidir.

İş sağlığı ve güvenliğine verilen önem gün geçtikçe artmaktadır. Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamının sağlanması, işletme yönetimleri için temel görevlerden biridir. Dünyamızda birçok işletme, güvenlik tedbirlerini artırmak için çalışmalar düzenlemektedir. Yapılan çalışmalara göz attığımızda, temelde işletme güvenliği, yönetim sistemi kurmaya ve iş güvenliği kültürünü oluşturmaya yöneliktir. Çalışma ortamının sağlık ve güvenlik açısından insana uygun hale getirilmesi, işletmelerde sağlık ve güvenlik kültürünün oluşturulmasına bağlı olduğunu görülür. Bunu gerçekleştirebilmek için de her ortamda güvenlik kültürünün tüm çalışanlara benimsetilmesi ve bunun yaygınlaştırılması bir zorunluluk durumudur. Uygulanan tüm politikalar ve önlemlerde, yönetiminin rolünün önemi de gözden kaçmamaktadır.  

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nın yürürlüğe girmesi ile çalışanlar ve işverenler açısından önemli bir döneme girildi.  6331 sayılı kanun, iş sağlığı ve güvenliği bakımından önemli düzenlemeler ortaya koymaktadır. Bu kanun iş sağlığı ve güvenliğinde “tazmin edici” yaklaşımdan ziyade  “önleyici” bir yaklaşım sergilemektedir. Böylece iş kazaları ve meslek hastalıklarının sonuçlarıyla mücadele etmenin zorluğu ve maliyeti yerine bu kaza ve hastalıklar henüz ortaya çıkmadan önlemek, kaynağında yok etmek amaçlanarak Avrupa düzeyinde bir sistem gerçekleştirilmektedir.

6331 sayılı kanunla İş sağlığı ve güvenliği konusunda işverenlerin kesin sorumlulukları açıkça düzenlenmiştir. Ayrıca bu kanun,  iş sahalarında meslek hastalıklarının ve iş kazalarının azalmasında önemli rol oynamaktadır.

İşyeri hekimleri, 6331 sayılı kanunun, dolayısı ile iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin uygulanmasında çok önemli bir yere sahiptirler. İşyeri hekiminin kısaca tanımını yapacak olursak; ‘‘Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından sertifika verilmiş olan hekimlerdir. İşyeri hekimleri işyerlerinde sağlık ve güvenliği artırmaya yönelik uluslararası standartlardaki kanun ve düzenlemelere uygunluk sağlamak amacı ile iş sağlığı güvenliği uzmanları ile beraber çalışırlar.’’ şeklinde bir tanım yapmamız uygun olacaktır.

İşyeri Hekimlerinin hizmet alanlarındaki faaliyetlerini ise kısaca şöyle özetleyebiliriz:

İşverene, iş sağlığı konusunda rehberlik ve danışmanlık hizmeti sunar.

İşçilerin işe giriş ve periyodik muayenelerini yapar.

Çalışanlar için genel sağlık konularında eğitim programları düzenler.

İş sağlığı ve güvenliği programlarını katılım sağlar.

İşyerlerinin tüm alanlarının hijyen ve temizlik kontrollerini yapar.

İş güvenliği alanında yapılan risk değerlendirmesi çalışmalarına katılır.

Koruyucu sağlık muayenelerini yapar.

İşçilerin sağlık gözetimini yapar.

Yıllık çalışma planı hazırlar.

İşyeri Hekimliği Kursu Özel Bir Eğitim Gerektirir

Bir hekimin, işyeri hekimi olarak görev alabilmesi için Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenen şartları taşıması gerekmektedir. İşyeri hekimi olarak görev yapabilmenin şartları;

Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetki belgesi ile eğitim veren kurumlardan işyeri hekimliği kursu almak.

ÖSYM tarafından yapılan İş Sağlığı Güvenliği –İşyeri Hekimliği (İGU-İH) sınavlarından başarılı olmak.

Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının düzenlemiş olduğu İşyeri Hekimliği Sertifikasına sahip olmak.

Eğitim Süreci: İşyeri Hekimliği eğitimleri ilgili bakanlık tarafından eğitim kursları düzenlemek için yetki verilmiş eğitim kurumlarından alınmalıdır. İşyeri hekimleri görev yaptıkları süre içersinde de yine aynı bakanlığa karşı sorumlu hekimler olarak görev yaparlar.

Eğitimler ilgili bakanlığın belirlemiş olduğu program dâhilinde;

90 saat uzaktan eğitim

90 saat örgün eğitim

40 saat staj eğitimi olmak üzere, toplam 90 saat süren ve yalnız hekimlerin katılabildiği özel bir eğitim programıdır.

Eğitim programını daha detaylı inceleyecek olursak;

Uzaktan eğitim, katılımcıların kayıt başvuru işlemlerini tamamlaması üzerine, eğitim kurumu tarafından katılımcılar için düzenlemiş olduğu program üzerinden kişiye özel şifre ile giriş yaptıkları ve gerekli eğitim konularını almış oldukları programdır. Bu eğitim 90 saatlik bir program dâhilinde sürdürülür. Katılımcılar gün içerisinde diledikleri zaman diliminde dersleri takip edebilirler.

Örgün Eğitim, eğitim kurumlarının dersliklerinde işlenen ve daha önceden belirlenmiş bir program takip edilerek yapılır. Katılımcıların derslere katılması gereklidir. Katılımcılara 90 saatlik ders programı boyunca yalnızca 6 saat devamsızlık hakkı tanınmıştır.

Staj Eğitimi; katılımcıların iş sağlığı ve güvenliği hizmeti alan iş yerlerinde, İSG görevlileri gözetiminde alacakları saha eğitimidir.

ÖSYM’nin yaptığı İSG – İH sınavlarında başarılı olmak: Katılımcıların işyeri hekimi olabilmeleri için ÖSYM düzenlediği işyeri hekimliği sınavlarından gereken puanı almaları gerekmektedir. Sınavda başarılı olamayan adaylar tekrar kurs almaksızın sonraki sınavlara başvuru yapabilirler. Adayların bir defaya mahsus kurs almaları yeterli olurken sınav giriş sayısında herhangi bir kısıtlama yoktur.  

Çalışma Bakanlığı Sertifikasına Sahip Olmak: Katılımcılar ÖSYM sınavından başarılı olmaları üzerine, ilgili bakanlık tarafından adlarına düzenlenmiş sertifikayı almak için sertifika ücretini yatırırlar ve katılımcıların İSG – Kâtip uygulaması üzerinden işlem yapmalarına izin verilir.

İşyeri hekimleri sertifika süreleri  (5 yıl ) doldurmaları üzerine belgelerini posta yoluyla ilgili bakanlığa göndererek belge yenileme işlemlerini gerçekleştirirler.

Yeni Uzman Akademi Farkıyla İşyeri Hekimliği Eğitimleri: Yeni Uzman Akademinin işyeri hekimliği kursu sadece sınavlara hazırlamakla yetinmez. Aynı zamanda katılımcılarına işyeri hekimliğinin yasal içeriğini ve iş güvenliği kanunlarının gerekliliklerinin uygulanmasını   bir süreç yapısı içerisinde öğretir.Yeni Uzman Akademi’nin işyeri eğitim programları, bunların yanı sıra iş güvenliğinde yasal olarak güvenli bir dokümantasyon için gerekli yasal ve güvenli bir belge yapısı ve örnek belgelerin sunumunu göstermekte ve kullanımlarını da pratik bir şekilde açıklamaktadır. 

Yeni Uzman Akademinin işyeri hekimliği eğitimlerinin odak noktası ise hizmet verilen alanlarda iş güvenliğinin tüm yönleri ile uygulanmasını öğretmektir. İşyeri hekimliği eğitimleri ile hekimler, görevleri hakkında tam donanımlı hale gelerek iş yeri hekimliği alanında bütün detayları öğrenir ve mesleğe tam donanımlı bir şekilde başlamanın avantajını elde eder.

Yeni Uzman Akademi pandemi döneminde örgün eğitim programlarını e – eğitime   (online eğitim) taşımıştır. Böylelikle dünyanın internet alt yapısı olan her yerini dersliğe çevirerek, eğitim imkânlarını daha da geliştirmiştir.  Siz de eğitim almak da zaman ve mesafe gibi olumsuzluklara takıldı iseniz, Yeni Uzman Akademi’de işyeri hekimliği eğitimi almak için tam zamanı.