İş Sağlığı ve Güvenliği Nedir?

İzmir İş Güvenliği Kursu olan Yeni Uzman Akademi olarak uzman eğitimciler, geniş döküman arşivi, güleryüzlü eğitim danışmanlarımız ile iş güvenliği kursu, işyeri hekimliği kursu, işyeri hemşireliği kursu eğitimlerini vermekteyiz.

İSG kısaltmasıyla da iş hayatımızda yoğun olarak kullandığımız, iş sağlığı ve güvenliğinin tanımını yapacak olursak. “İşyerinde işin yürütülmesi anında farklı sebeplerle ortaya çıkan   sağlığa zarar verebilecek koşullardan korunmak amacıyla yapılan sistemli ve bilimsel çalışmalardır.” diye yapmamız mümkündür.

İzmir İş Güvenliği Kursu, İş Güvenliği Kursu / İSG Eğitimi / İSG Kursu
İzmir İş Güvenliği Kursu

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Neden Önemlidir

Dünyada ve ülkemizde, sanayileşmeye bağlı olarak, iş yerlerinde görülen iş kazası ve meslek hastalığı oranlarında artış söz konusudur. Çalışanların daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışmalarını sağlamak amacıyla beden ve ruh sağlıklarını korumak için iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınması büyük önem taşımaktadır. Bu anlayış içerisinde disiplinler arası etkileşimi ve iş birliğini gerekli kılan, tıp, hukuk, fizik, psikoloji gibi pozitif ve sosyal bilimlerin katkılarıyla gelişen iş sağlığı ve güvenliği alanı ortaya çıkmıştır. Teknik açıdan ele aldığımızda işin yapılması sırasında çalışanların karşılaştıkları tehlikelerin ortadan kaldırılması veya azaltılması asıl noktayı oluştururken sağlık bilimleri açısından ise meslek hastalıkları ve iş kazalarından kaynaklanan yaralanmalardan korunma ve tedavi boyutu ön plana çıkmaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliğinde Başlıca Amaçlar

– İş yerlerindeki riskleri tamamen ortadan kaldırmak ya da mümkün olduğu kadar  en aza azaltmak,

– Çalışanların sağlığını; fiziksel, ruhsal ve tıbbi açıdan korumak ve geliştirmek,

– Çalışanları, çalışma koşullarının olumsuz etkilerinden izole etmek,

– Ortaya çıkan sağlık zararlarını, meslek hastalıklarını tespit etmek ve tedavilerini sağlamak,

– Uğradıkları iş kazası veya meslek hastalığı sonucu zarar gören çalışanların uygun işlerde çalışmalarına olanak sağlamak,

– Meydana gelen zararların derecelerini objektif, bilimsel ve etik yollarla tespit etmek ve değerlendirmek,

– Maddi ve manevi zararları ortadan kaldırmaktır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Kimdir?

İş sağlığı ve güvenliği uzmanının tanımı 6331 Sayılı İş Kanunu’nda ‘‘Usul ve esasları yönetmelikle belirlenen, iş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere bakanlıkça yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip,   mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik elemandır. ’’ şeklinde yapılmıştır. Yukarıdaki tanıma göre iş güvenliği uzmanı olabilmek için;

  • Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi mezunu olmak ya da
  • Teknik Eğitim Fakültesi
  • Fen Fakültelerinin Fizik, Kimya, Biyoloji
  • Meslek Yüksek Okullarının, İş Sağlığı ve Güvenliği Programlarından mezun olarak teknik eleman unvanı sahibi olmak gerekmektedir.

Yukarıdaki bölüm ve programlardan mezun olarak teknik eleman unvanı sahibi olanların İSG Eğitimi almaları gerekmektedir.

İzmir iş güvenliği kursu olarak 7 yılı aşkın bir süredir eğitim veren Yeni Uzman Akademi İSG alanında eğitim vermektedir.

Eğitim kurumumuzda kurs almak isteyen katılımcılarımızın;

Uygun Diploma

Nüfus Cüzdanı

Kurs Başvuru Dilekçesi ile kursumuza başvuru yapmaları gerekmektedir.

Eğitim Süreci

Eğitim kurumumuzda iş güvenliği eğitimleri 220 saatlik bir programdır. Bu 220 saat ise;

İzmir iş güvenliği kursu Yeni Uzman Akademi’nin uzaktan eğitim programlarını gerçekleştirdiği Yeniuzman.isguzem.online sayfası üzerinden 90 saat süren uzaktan eğitimler ile başlar. Uzaktan eğitimlerin süresi 15 gün olmasının yanında katılımcılar gün içerisinde istedikleri saat aralığında katılım sağlayarak asenkron dersleri takip edebilirler.

Uzaktan eğitimlerin sona ermesinin ardından örgün eğitim modeli ile 90 saatli ikinci periyot başlar ve bu periyot da günde en fazla 6 saat olacak şekilde verilir. Derslerin bu kısmı İzmir iş güvenliği kursu Yeni Uzman Akademi’nin dersliklerinde alanında otorite kabul edilmiş eğiticilerin rehberliğinde yapılır.

Eğitimlerimizin son kısmı ise pratik eğitimlerden oluşmaktadır. Pratik eğitimler staj eğitimi olarak da anılmanın yanında 40 saatlik bir programdır. 5 iş günü içerisinde mesai saatleri temel alınarak İzmir iş güvenliği kursu Yeni Uzman Akademi’nin eğiticileri tarafından uygun görülen iş yerlerinde yapılır.

Örgün Eğitimlere Pandemi Arası

Kovid – 19 salgını sebebiyle; katılımcılarımızın hastalıklara maruz kalmasını engellemek amacıyla örgün eğitimlerimizi online sisteme taşıyarak, tüm kursiyerlerimizin evlerinden, işyerlerinden mesafeyi ortadan kaldırarak eğitimlere katılmasını sağlıyoruz. İzmir iş güvenliği kursu Yeni Uzman Akademi’de eğitim almanız için artık İzmir’de bulunmanıza da gerek kalmıyor. İnternetin olduğu her yerden eğitimlerimize katılabilirsiniz.

İSG’ de Sınıf Farkı

İş güvenliği uzmanlarının görev alabilmeleri için; çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde (A) sınıfı, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde en az (B) sınıfı, az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde ise en az (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olmaları şartı aranır. Bakanlık, iş güvenliği uzmanlarının ve işyeri hekimlerinin görevlendirilmesi konusunda sektörel alanda özel düzenleme yapabilir.

İSG uzmanlığı eğitimleri de yine A, B ve C sınıfı olmak üzere üçe ayrılmıştır.  C sınıfı eğitimi almak isteyen kursiyerlerimiz yukarıdaki sıralamayı takip ederken,

B sınıfı İSG Uzmanlığı Eğitimi almak isteyenlerin ise C Sınıfı İSG Sertifikaları ile 3 yıl tam zamanlı olarak çalışmış olmaları ve bu çalışmalarını da İSG Kâtip sözleşmeleri ile belgeleyebilmelidirler.

A sınıfı İSG Uzmanlığı Eğitimi almak isteyenlerin ise B Sınıfı İSG Sertifikaları ile 4 yıl tam zamanlı olarak çalışmış olmaları ve bu çalışmalarını da İSG Kâtip sözleşmeleri ile belgeleyebilmelidirler.

İSG Sınavları

İş sağlığı ve güvenliği alanında İzmir iş güvenliği kursu Yeni Uzman Akademi’den e kurs alan katılımcılarımız bakanlığın görevlendirmesiyle ÖSYM tarafından yapılan İSG sınavlarına girmesi ve yeterli puanı da almaları gerekir. Sınavdan yeterli puanı alan katılımcılar bakanlığın hazırlamış olduğu İSG Uzmanı sertifikasını alarak, İSG Uzmanı unvanı alırlar ve böylelikle göreve de başlayabilirler.

İSG Sınavından başarılı olamayan katılımcılarımız ise bir sonraki sınava tekrar kurs almadan girebilecekleri gibi eğitim kurumumuzda yeni dönem için açılmış kurslarımıza misafir öğrenci olarak da katılabilirler.

Adresiniz Yeni Uzman Olsun     

İzmir iş güvenliği kursu Yeni Uzman Akademi profesyonel eğitim kadrosu ile A, B ve C sınıfı eğitimi alan kursiyerlerine sağladığı imkânlarla eğitim süresince ve eğitim sonrasında da kursiyerlerinin yanında olmaya devam ediyor.

 Eğitimlerini İzmir iş güvenliği kursu Yeni Uzman Akademi farkıyla alan her kursiyerimize ücretsiz tamamen ücretsiz olmak üzere

  •   Online İngilizce ve Rusça eğitimleri
  •   Online ISO 45001 eğitimleri
  •   Online sınav öncesi soru çözüm programları düzenlemekle birlikte
  • İSG sınavlarına hazırlık kitaplarınız ve soru bankalarınız da yine bizden size armağan.

Kurumumuzdan eğitim alsın veya almasın tüm İSG uzmanı adaylarının yararlanabilmesi için ders notlarımızı İzmir iş güvenliği kursu Yeni Uzman Akademi’nin  https://yeniuzmanakademi.com/is-guvenligi-ders-notlari sayfasından yayınlıyoruz. Yine sitemizden https://yeniuzmanakademi.com/is-guvenligi-ders-notlari sayfasından mevzuatları da indirebilirsiniz.

Eğitim kurumunuz, sosyal medya aracılığı ile İSG alanındaki tüm gelişmeleri takipçileri ile anında buluşturuyor. Sosyal medya hesaplarımızı takip ederek İSG gelişmelerinden haberdar olabileceğiniz gibi yine sosyal medya hesaplarımızdan İSG alanındaki iş ilanlarını da takip edebilirsiniz. İzmir iş güvenliği kursu Yeni Uzman Akademi eğitim merkezini takip edebileceğiniz sosyal medya hesaplarımız: https://www.facebook.com/taner.basol.311 https://instagram.com/yeni_uzmanakademi?igshid=j2kucvlxiut