İŞ YERİ HEKİMİ NASIL OLABİLİRİM?

YENİ UZMAN AKADEMİ KIZILCAHAMAM İŞYERİ HEKİMİ EĞİTİMLERİ

İşyeri hekimleri, 6331 sayılı kan unun, dolayısı ile iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin uygulanmasında çok önemli bir yere sahiptirler. İşyeri hekiminin kısaca tanımını yapacak olursak; ‘‘Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından sertifika verilmiş olan hekimlerdir. İşyeri hekimleri işyerlerinde sağlık ve güvenliği artırmaya yönelik uluslararası standartlardaki kanun ve düzenlemelere uygunluk sağlamak amacı ile iş sağlığı güvenliği uzmanları ile beraber çalışırlar.’’ şeklinde bir tanım yapmamız uygun olacaktır.

İşyeri hekimliği belgesi
a) tüm tıp fakültesi mezunu olan hekimlere, İşyeri hekimliği eğitim programını tamamlayan ve eğitim sonunda Bakanlıkça yapılacak veya yaptırılacak işyeri hekimliği sınavında başarılı olan hekimlere,
b) İş sağlığı veya iş sağlığı ve güvenliği bilim uzmanı unvanına sahip olan Bakanlıkça yapılacak veya yaptırılacak işyeri hekimliği sınavında başarılı olan hekimlere verilir.

İşyeri Hekimlerinin Görevleri:

İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri kapsamında çalışanların sağlık gözetimi ve çalışma ortamının gözetimi ile ilgili işverene rehberlik yapar.

İşyerinde çalışanların sağlığının geliştirilmesi amacıyla gerekli aktiviteler konusunda işverene tavsiyelerde bulunur.

İş sağlığı ve güvenliği alanında yapılacak araştırmalara katılır. Ayrıca işin yürütümünde ergonomik ve psikososyal riskler açısından çalışanların fiziksel ve zihinsel kapasitelerini dikkate alarak iş ile personelin uyumunun sağlanması ve çalışma ortamındaki stres faktörlerinden korunmaları için araştırmalar yapar.

İşyerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının nedenlerinin araştırılması ve tekrarlanmaması için alınacak önlemler konusunda çalışmalar yaparak işverene önerilerde bulunmak.

Kızılcahamam iş yeri hekimliği Eğitim Süreci: İşyeri Hekimliği eğitimleri ilgili bakanlık tarafından eğitim kursları düzenlemek için yetki verilmiş eğitim kurumlarından alınmalıdır. İşyeri hekimleri görev yaptıkları süre içerisinde de yine aynı bakanlığa karşı sorumlu hekimler olarak görev yaparlar.

Eğitimler ilgili bakanlığın belirlemiş olduğu program dâhilinde;
90 saat uzaktan eğitim
90 saat örgün eğitim
40 saat staj eğitimi olmak üzere, toplam 90 saat süren ve yalnız hekimlerin katılabildiği özel bir eğitim programıdır.
Eğitim programını daha detaylı inceleyecek olursak;
Uzaktan eğitim, katılımcıların kayıt başvuru işlemlerini tamamlaması üzerine, eğitim kurumu tarafından katılımcılar için düzenlemiş olduğu program üzerinden kişiye özel şifre ile giriş yaptıkları ve gerekli eğitim konularını almış oldukları programdır. Bu eğitim 90 saatlik bir program dâhilinde sürdürülür. Katılımcılar gün içerisinde diledikleri zaman diliminde dersleri takip edebilirler.

Örgün Eğitim, eğitim kurumlarının dersliklerinde işlenen ve daha önceden belirlenmiş bir program takip edilerek yapılır. Katılımcıların derslere katılması gereklidir. Katılımcılara 90 saatlik ders programı boyunca yalnızca 6 saat devamsızlık hakkı tanınmıştır.

Staj Eğitimi; katılımcıların iş sağlığı ve güvenliği hizmeti alan iş yerlerinde, İSG görevlileri gözetiminde alacakları saha eğitimidir.

ÖSYM’nin yaptığı İSG – İH sınavlarında başarılı olmak: Katılımcıların işyeri hekimi olabilmeleri için ÖSYM düzenlediği işyeri hekimliği sınavlarından gereken puanı almaları gerekmektedir. Sınavda başarılı olamayan adaylar tekrar kurs almaksızın sonraki sınavlara başvuru yapabilirler. Adayların bir defaya mahsus kurs almaları yeterli olurken sınav giriş sayısında herhangi bir kısıtlama yoktur.

Kızılcahamam İşyeri Hekimliği Eğitimlerine Kayıt Yaptırabilmek İçin Gerekli Evraklar

İşyeri Hekimliği kurslarına kayıt yaptırmak isteyen adayların Kızılcahamam işyeri hekimliği kursu Yeni Uzman Akademi’ye bazı evraklar sunması gerekmektedir. Bu evraklar;

Kurs Başvuru Dilekçesi: Adayların vatandaşlık numaralarının da bulunduğu ve hangi kursu almak istedikleri belirtir ıslak imzalı dilekçedir. Kursa kayıt işlemleri için Istanbul işyeri hekimliği kursu Yeni Uzman Akademi’ye başvurduğunuzda, kurumdan alabiliriz.

Kimlik (Nüfus Cüzdanı): Üzerindeki resim ve yazıların okunur şekilde olması gerekmektedir.

Diploma: Türkiye’deki üniversitelerin tıp fakültelerine ait diploma veya YÖK tarafından denklik verilmiş yurt dışındaki üniversitelerin tıp fakültelerine ait diplomalar veya geçici mezuniyet belgeleri ile e-devlet üzerinden alınan mezuniyet belgeleri bakanlık tarafından geçerli sayılmaktadır.

Yeni Uzman Akademi eğitimlerini alanlarında seçkin eğiticiler eşliğinde düzenlemektedir. Eğitim alanında 7 yılı geride bırakmaya hazırlanan Yeni Uzman Akademi İH –İYH alanında İstanbul Avrupa ve Anadolu Yakası, İzmir, Ankara şubeleri ile hizmet vermektedir. pandemi sürecinde örgün eğitimlerini online sisteme taşıyan eğitim kurumumuz böylelikle hem katılımcılarının pandemiden daha az etkilenmelerini sağlamayı hem de eğitimlerini online olarak her yere taşımayı planlamış ve bunda da üstün bir başarı göstermiştir.

Yeni Uzman Akademi Kızılcahamam Eğitim kurumu olarak profesyonel eğitim kadromuz ve sektörde edindiğimiz 7 yıllık tecrübe ile İstanbul, Ankara ve İzmir’den sonra, şimdi de geleceğin İŞ YERİ HEKİMLERİNİ yetiştirmek ve mesleğe hazırlamak için Kızılcahamamdeyız. İYH Eğitimlerinizi şansa değil işin ‘‘UZMAN’’ına bırakarak siz de karlı çıkın.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hemen Arayın