MAMAK YENİ UZMAN AKADEMİ İŞYERİ HEMŞİRELİK/DSP EĞİTİMİ

İş yerlerinde işin yürütüldüğü esnada çeşitli sebeplerle sağlığa zarar verebilecek koşullardan korunmak amacıyla yapılan sistemli ve bilimsel çalışmalar “İş Sağlığı Ve Güvenliği” olarak tanımlanmaktadır. Evrensel anlamda ise İş sağlığı ve güvenliği; henüz bir tehlike veya arıza meydana gelmeden, tehlikeler ve riskler öngörülerek, bunların kabul edilebilir olup olmadığına karar verme çalışmalarını kapsamaktadır.

6331 Sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu eski geleneksel yaklaşımlar yerini çağdaş yaklaşımlara bırakmıştır. Geleneksel yaklaşımda, kazaların ve sistem bozukluklarının incelenmesi baz alınırken, olay sonrası inceleme ve işin yeniden düzenlenmesini hedef alınır. Çağdaş güvenlik yaklaşımı ise, sistem hataları yerine, güvenlik yönetim sisteminin incelenmesi, risk değerlendirme ve güvenlik kültürüne ağırlık verir. Burada amaç olay gerçekleşmeden çalışanların güvenliği sağlayacak adımlar atmaktadır.
İşyeri hemşiresi Tanımı

İşyeri Hemşiresi/ Diğer Sağlık Personeli (DSP), işletmelerde oluşabilecek acil durumlarda çalışan personelin sağlıklarını kontrol altına almakla yükümlü ,işyeri hekimi ile birlikte görev alan personeldir. İşyeri Hemşireleri /Diğer Sağlık Personeli (DSP), bakanlık tarafından yetkilendirilmiş ve belgelendirilmiş personeldir.

 İşyeri Hemşiresi / Diğer Sağlık Personeli (DSP)’nin Görevleri Nelerdir?

6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanununda İşyeri Hemşirelerinin Görevleri Şu Şekilde belirlenmiştir;

 • İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak, veri toplamak ve gerekli kayıtları tutmak.
 • Çalışanların sağlık ve çalışma öykülerini işe giriş/periyodik muayene formuna yazmak ve işyeri hekimi tarafından yapılan muayene sırasında hekime yardımcı olmak.
  -Özel politika gerektiren grupların takip edilmesi ve gerekli sağlık muayenelerinin yaptırılmasını sağlamak.
  -İlk yardım hizmetlerinin organizasyonu ve yürütümünde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak.
 • Çalışanların sağlık eğitiminde görev almak.
 • İşyeri bina ve eklentilerinin genel hijyen şartlarının sürekli izlenip denetlemesinde işyeri hekimiyle birlikte çalışmak.
 • İşyeri hekimince verilecek iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili diğer görevleri yürütmek.
  -İşyerinde görevli çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlamak ve bu kişilerle işbirliği yapmaktır.

İşyeri Hemşiresi Olabilme Şartları Nelerdir?

İşyeri Hemşiresi olabilmek için gerekli olan ilk şart; Hemşirelik, Sağlık Memurluğu, Acil Tıp Tekniksiyenleri ve Çevre Sağlığı Tekniksiyenleri ve bu bölümlerden mezun olanlar katılabilir.

Diğer Sağlık Personeli Çalışma Süreleri

Diğer sağlık personeli çalışma süreleri çalışan sayısına göre değişiklik gösterir. Buna göre;

 • Çok tehlikeli ve 10 – 49 çalışanı olan işyerlerinde: Çalışan başına 10 dk.
 • Çok tehlikeli ve 50 – 249 çalışanı olan işyerlerinde: Çalışan başına 15 dk.
 • Çok tehlikeli ve 250 üzeri çalışanı olan işyerlerinde: Çalışan başına 20 dk.

Mamak iş yeri hemşirelik /Diğer sağlık personelinin eğitimleri

Diğer sağlık personelinin eğitim programları uzaktan ve yüz yüze eğitim şeklinde uygulanır ve programın içeriği ile programda görevli eğiticilerin nitelikleri Genel Müdürlükçe belirlenir. Eğitim programının süresi 90 saatten az olamaz. Teorik eğitimin en fazla yarısı uzaktan eğitim ile verilebilir. Belgeler 5 yılda bir tekrar alınan yenileme eğitimleriyle yenilenir.

Diğer Sağlık Personeli sınav koşulları nelerdir?

Katılımcılar 45 Saat uzaktan 45 saat örgün olmak üzere toplam 90 saatlik kurumumuzca verilen eğitimi tamamlamak zorundadırlar. Adaylar eğitimi tamamladıktan sonra ilgili sınava katılmalı ve Çalışma Bakanlığının düzenleyeceği 50 soruluk sınavdan 60puan başarı oranı sağlamak zorundadırlar..

Diğer Sağlık Personeli Eğitimlerinde Mamak Yeni Uzman Akademi Farkı: Sektörde 7.ci yılını geride bırakmak üzere olan Mamak İş yeri hemşireliği , İş Güvenliği alanında birçok başarıya imza atmış bir eğitim kurumudur.Mamak Yeni Uzman Akademi katılımcılarını sadece sınavlara hazırlamakla kalmaz aynı zamanda mesleğe atıldıkları dönem tam anlamı ile bir profesyonel olarak çalışmalarını sağlar.

İş güvenliği tüm kamuoyunun dikkatle takip ettiği ve her geçen gün önemi daha da artan bir konudur.Mamak iş yeri hemşireliği de bu alanda mesleğinin en iyilerini yetiştirmek için azim ve kararlılıkla çalışan ve üstüne düşen görevi yerine getirmek için de alanının en iyileri ile çalışan bir eğitim kurumudur.

Pandemi döneminde örgün eğitim derslerini internet ortamına taşıyan Mamak Yeni Uzman Akademi ile profesyonelliğe her zaman bir adım daha yakınsınız.Mamak Yeni Uzman Akademi’den Diğer Sağlık Personeli (DSP) eğitimi almanız halinde sınav öncesi yenileme ve soru çözme programlarından ücretsiz yararlanabilir ve dışarıda satışı olmayan yani Mamak Yeni Uzman Akademi öğrencileri için özel hazırlanmış Diğer Sağlık Personeli Sınavlarına Hazırlık Kitabına da ücretsiz sahip olabilirsiniz. Siz de işinizin uzmanı olmak için Mamak Yeni Uzmanı tercih ederek başarıyı yakalayın.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hemen Arayın